Sـ_TSـ@

| ?| ?|
据教育部数据l计Q?019q€研报€h数达?90万,?018q?38万,€?2万,增幅辑ֈ21.8%Q成10余年增幅€大的€q€那么,各省市报考情况如何呢Q中国教育在U€研频道为大家整理了2019q全国各地€研报名人数Q数据持l更C…€€?
历年各省市€研报名人数
地区 2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 2016q?/td> 2015q?/td>
北京 —€?/td> 11.2?/a> 106155 243420 227972
江苏 21.2?/a> 170873 144839 116039 10.4?/td>
湖北 144086?/a> 120774 107136 102449 101808
沛_ 147188?/a> 120580 103055 90147 83100
辽宁 109567?/a> 98111 84460 70260 62855
四川 141786?/a> 119523 81871 63523 59573
׃ 254486?/td> 213803 186664 161517 144012
湖南 —€?/td> 9.7?/a> 79577 —€?/td> 6.7?/td>
甘肃 55345?/a> 44658?/a> —€?/td> 33044 29480
内蒙?/a> 59569 47859 39371 39091 29132
—€?/td> 14138 —€?/td> —€?/td> 8395
云南 49496?/a> 39074 30338 —€?/td> —€?/td>
q东 14?/a> 10.8?/a> 85307 61588 56444
q西 4.3万余?/a> 3.3万余?/a> —€?/td> —€?/td> —€?/td>
陕西 —€?/td> 93661 7.9?/a> 68565 65884
黑龙?/a> 90466?/a> 79242 67189 56645 54395
沛_ 23.36?/a> 18.6?/a> 15.66?/a> 135916 126759
吉林 —€?/td> 60182 50755 41639 41222
重庆 —€?/td> 5万余?/a> 53489 39601 34440
上v —€?/td> U??/a> 5.2?/a> 4.4?/td> 4.6?/a>
—€?/td> 7万多?/a> —€?/td> —€?/td> —€?/td>
宁夏 —€?/td> 11011 9279 6848 —€?/td>
江西 78531?/a> 62910 52125 43982 41607
安徽 —€?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td> 79888
p —€?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td>
天| 57956?/a> —€?/td> —€?/td> 37007 36270
5.8万h —€?/td> —€?/td> —€?/td> 2.6?/td>
新疆 36022?/td> —€?/td> 26388 19963 1.67?/td>
贵州 —€?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td> 16991
西藏 3641?/a> —€?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td>
青v 8829?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td> —€?/td>
加蝲更多
全国各地2019q€研报名人数变化势及分?/div>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
109567 98111 84460?/td> 增幅11.7%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
90466?/td> 79242?/td> 67189?/td> 与去q相比增?1224?. 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 60182 50755 ... 【详l€?/a>
华东地区
江苏 ׃ 上v 江西 安徽
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
21.2?/td> 170873 144839 ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
254486 213803 186664 增幅19%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> U?万h 5.2万h ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 7万多?/td> —€?/td> ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
78531?/td> 62910?/td> 52125?/td> 增幅24.83%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> —€?/td> —€?/td> ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
5.8万h —€?/td> —€?/td> 增幅26%... 【详l€?/a>
华中地区
湖北 湖南 沛_
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
144086 120774 107136 增幅19.3%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 9.7万h 79577?/td> 增幅?0%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
23.36?/td> 18.6?/td> 15.66?/td> 增幅H破25%... 【详l€?/a>
华南地区
q西 q东
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 14138?/td> —€?/td> 增幅?0%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
4.3?/td> 3.3?/td> —€?/td> 增幅过30%…€?/span> 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
14?/td> 10.8?/td> 85307 增幅30%... 【详l€?/a>
西北地区
甘肃 陕西 宁夏 新疆 青v
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
55345?/td> 44658?/td> —€?/td> 增幅18.4%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 93661?/td> 7.9万h ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 11011 9279 增幅18%... 【详l€?/a>
2019q?/td> 2017q?/td> 2016q?/td> 变化势及分?/td>
36022?/td> 26388?/td> 19963?/td> ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
8829?/td> —€?/td> —€?/td> ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
141786 119523 81871 增幅29%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> 5万余?/td> 53489?/td> 增幅U?0%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
—€?/td> —€?/td> —€?/td> ... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
49496 39074 30338 增幅?6.7%... 【详l€?/a>
2019q?/td> Sـǣq?/td> 2017q?/td> 变化势及分?/td>
3641?/td> —€?/td> —€?/td> ... 【详l€?/a>
历年考研人数与录取统?/div>
q䆾 报名人数 增长?/td> 录取人数 报录?/td>
2019 290?/a> 21.8% € € € €
Sـǣ 238?/a> 18.4% 76.25?/a> 3.1:1
2017 201?/td> 13.56% 72.22?/td> 2.9:1
2016 1770000 7.3% 589800 3.0:1
2015 1649000 -4.12% 570600 2.9:1
2014 1720000 -2.27% 548700 3.1:1
2013 1760000 6.3% 540900 3.3:1
2012 1656000 9.6% 521300 3.2:1
2011 1511000 7.5% 494600 3.1:1
2010 1406000 12.8% 474400 3.0:1
考研工具?/span>
考研工具?/span>
˫ʿ